1 Quả táo bao nhiêu calo? Ăn táo giảm cân có đúng không?