Mụn mủ có nên nặn không? Cách nặn và các lưu ý cần biết